Fecha: 13 / 06 / 2013
Hora: 20,00
Lugar: Casa de los Pinelo (Abades, 14. Sevilla).

Ensemble de Guitarras ”ORIENTAL”
1st MARIA ESTHER GUZMAN, HARUKO UEDA, YUKO TADA, TETSURO HIRAYAMA, MICHIKO UEMATSU
2nd MINORI NAKAGAWA, KUMI YOSHIHARA, REIKO YAMADASHIMA, DAIKI TANAKA
3rd KISHIKO TANAKA, YUKIKO YAGI, NOBUHIKO UEDA, KENGO SATO, TAKAO KAWATA Per YOKO SHIRAKI
Bass KOTARO MARUYAMA
・Minueto……………L.V.Call
・Cancion de Cuna…Tradicional
・Melodia Arabe……Anonimo

Trio de Guitarras ”La Esperanze”
YORIKO KARAKI, YUMIKO KAMADA, TAMIKO SHOTO
・Un deseo a la Estrella
・Un pueblo donde se ve el mar
・Autobus en forma del Gato

YOKO TAKAKI (Piano)
・ValseBrillante………….Q.Esquembre
・Danza Espanola No,5…E.Granados

MARIA ESTHER GUZMAN(Guitarra) TAKESHI TEZUKA(Guitarra)
・La Entrada……Q.Esquembre
・Eres mi Vida….Q.Esquembre

MARIA ESTHER GUZMAN(Guitarra)
・Preludios 1 y 2 ……………… Q. Esquembre
・Zapateado………………….….Q.Esquembre

MARIA ESTHER GUZMAN /YOKO TAKAKI /TAKESHI TEZUKA
・Rapsodia Andaluza…….Q.Esquembre